ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

Στεγαστικές Δομές Φιλοξενίας

 

Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Επανένταξης ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές

Το ατομικό και ομαδικό θεραπευτικό πρόγραμμα των φιλοξενούμενων περιλαμβάνει μια σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες σύμφωνα με τις επιθυμίες των ίδιων και τις συμβουλές και υποδείξεις του επιστημονικού προσωπικού.

 

Θεραπευτικά Προγράμματα Ανάπτυξης Ατομικών Δεξιοτήτων 

Πρόκειται για εξατομικευμένα προγράμματα που στοχεύουν στην αυτοεξυπηρέτηση του ατόμου και περιλαμβάνουν εκμάθηση ατομικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, οικιακές εργασίες, φροντίδας προσωπικού χώρου, θέματα ασφάλειας εντός και εκτός της δομής, εκμάθηση αξίας και χρήσης χρημάτων κ.α.

 

Θεραπευτικά Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων

Περιλαμβάνει τρόπους επαφής και συσχέτισης των ατόμων με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον όπως εξόδους σε χώρους ψυχαγωγίας, οικονομικές συναλλαγές με την κοινότητα, διατήρησης κοινωνικών επαφών με πρόσωπα εκτός δομής, ενίσχυση φιλικών σχέσεων, μείωση φαινομένων απομόνωσης και απόσυρσης κ.α.

 

Θεραπευτικά Προγράμματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανεξάρτητης Διαβίωσης

Προγράμματα εκμάθησης δεξιοτήτων χρήσης ΜΜΜ, συναλλαγών με υπηρεσίες και φορείς, αναγνώρισης δικαιωμάτων και  υποχρεώσεων, χρήσης των νέων ψηφιακών τρόπων συναλλαγών, και ανάπτυξη δεξιοτήτων εισαγωγής και υποστήριξης για εργασία.

 

Νοσηλευτική Φροντίδα Φιλοξενούμενων

Η νοσηλευτική φροντίδα μέσα σε μία δομή αποκατάστασης διαφέρει από τα τυπικά όρια της αντίστοιχης νοσοκομειακής. Σε ένα πλαίσιο ανάπτυξης θεραπευτικής σχέσης το προσωπικό ακολουθεί τους φιλοξενούμενους στην καθημερινότητα τους, στη συμμετοχή τους στα θεραπευτικά προγράμματα, αλλά ταυτόχρονα θέτει και ζητήματα έκφρασης επιθυμιών και αναγκών με στόχο την ενίσχυση της αυτοεικόνας και την μείωση των συμπτωμάτων που μπορεί να επηρεάζουν την καθημερινότητα τους. Φυσικά, διαμέσου της σχέσης γίνεται αντιληπτή και η ενδεχόμενη παθολογική συμπτωματολογία του ατόμου ώστε να υπάρχει έγκαιρη πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. 

 

 Ψυχολογική Στήριξη στην Οικογένεια των Φιλοξενούμενων

Δεδομένης της σπουδαιότητας που έχει η παρέμβαση στην οικογένεια των ψυχικά πασχόντων γίνονται συστηματικές επαφές με τους συγγενείς όλων των φιλοξενούμενων. Συγκεκριμένα, γίνεται ενημέρωση των συγγενών για τη φύση της ψυχιατρικής νόσου, συζητούνται τρόποι χειρισμού και αντιμετώπισης προβληματικών συμπεριφορών και οι συγγενείς διαμέσου της ψυχοεκπαίδευσης ενημερώνονται σε δεξιότητες επικοινωνίας με τους φιλοξενούμενους.

 

Ψυχολογική Στήριξη των Φιλοξενούμενων

Διενεργούνται εξειδικευμένα προγράμματα συμβουλευτικής και ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης στους φιλοξενούμενους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Στόχος τους είναι η κάλυψη των ψυχολογικών αναγκών των φιλοξενούμενων, η ελεύθερη έκφραση ιδεών τους, και συναισθημάτων και η ανάπτυξη της κοινωνικότητάς τους. Γίνεται προσπάθεια ψυχοεκπαίδευσης, ανάπτυξης εναισθησίας, μείωσης των συμπτωμάτων που παρεμβαίνουν στη καθημερινότητα τους, ενίσχυση της αυτοεικόνας τους, διαχείρισης των αρνητικών συναισθημάτων και δημιουργίας τους εξατομικευμένου θεραπευτικού ατομικού προγράμματος.

 

Προγράμματα Προσαρμοσμένης Αθλητικής Δραστηριότητας

Δίνεται έμφαση στην προσαρμοσμένη άθληση που αποτελεί βασικό μέρος των θεραπευτικών προγραμμάτων. Τα οφέλη είναι πολλαπλά αφού πέρα από την ενασχόληση των φιλοξενούμενων, βοηθάει στην αρνητική σωματική συμπτωματολογία είτε λόγω της εκφυλιστικής νόσου, είτε ως συνέπειας της χρόνιας χρήσης φαρμάκων, στην ενδυνάμωση των της ομαδικότητας, στην αίσθηση της επίτευξης, στην παραγωγή εσωτερικών κινήτρων, στην αίσθηση του ανήκειν και την κοινωνική ενεργοποίηση κ.α. 

 

Προγράμματα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της Κοινότητας σε Θέματα Ψυχικής Υγείας

Μια από τις σημαντικότερες δράσεις του φορέα αποτελεί η Αγωγή Κοινότητας, που αφορά την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από θέματα που άπτονται της Ψυχικής Υγείας. Γίνονται μία σειρά από εκδηλώσεις μέσα στο χώρο της δομής ή έξω από αυτήν, διανέμονται ενημερωτικά φυλλάδια σχετικά με τη λειτουργία της Ε.Ψ.Υ.Κ.Α., γίνεται προβολή του έργου αποκατάστασης στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ενθαρρύνεται η συμμετοχή των φιλοξενούμενων σε κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις και συλλόγους και προγράμματα εθελοντισμού. Στόχοι είναι ο μη στιγματισμός της ψυχικής ασθένειας, η κατανόηση και η αποδοχή, η κατανόηση πως η τα θέματα ψυχικής υγείας μας αφορούν όλους και τέλος η κοινωνική αλληλεγγύη και η ενεργή συμμετοχή στην αλλαγή στάσεων και προκαταλήψεων. 

 

Προγράμματα Θεραπευτικών Ομάδων

Μέσα από τις διαφορετικές ομάδες, οπτικές και αναλόγως των αναγκών που παρουσιάζονται οι θεραπευτικές ομάδες έχουν πολλαπλά οφέλη. Πιο κάτω αναφέρονται ενδεικτικά κάποια από αυτά: 

Μείωση άγχους, αντικατάσταση της ανησυχίας με περιέργεια, αύξηση της ελευθερίας και της προσαρμοστικότητας, ενίσχυση των δυναμικών της ομάδας, αυτοβελτίωση, ενημέρωσης, ανάπτυξη δεξιοτήτων, ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης, διεύρυνση του γνωστικού υποβάθρου, αλλαγή στάσεων, ανάπτυξη αναλυτικής σκέψης, σύνδεση με την προσωπική ιστορία του καθενός, έκφραση της συναισθηματικής και ψυχικής κατάστασης μέσω του μοιράσματος, ανάπτυξη ικανοτήτων διαλόγου και επικοινωνίας, ανάπτυξη και ενίσχυση της ενσυναίσθησης κ.α. 

 

 

Κοινοτικές Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

 

Οι Κοινοτικές Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας στοχεύουν σε θεραπευτικές παρεμβάσεις στην αντίστοιχη κοινότητα όπου εδρεύουν. Οι στόχοι είναι πολλαπλοί και πολυεπίπεδοι. Αποφυγή νοσηλειών, προληπτικές παρεμβάσεις, θεραπευτική αντιμετώπιση ψυχικών δυσκολιών και διαταραχών, προαγωγή της ψυχικής υγείας, ενώ παράλληλα εστιάζουν και στη δημιουργία εκείνων των κοινωνικών συνθηκών που ευνοούν την ψυχική ευημερία στη κοινότητα. Η Ε.Ψ.Υ.Κ.Α διαθέτει Κέντρο Ημέρας, Κινητές Μονάδες για ενήλικους, παιδιά και εφήβους όπως και υπηρεσίες για κατ’ οίκον θεραπευτικές παρεμβάσεις παρέχοντας ολοκληρωμένες κοινοτικές υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας.  

 

Ανακοινώσεις/Προκηρύξεις


Αρχική

Επικοινωνία