---

Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.

---
Greek English French German Italian Russian Spanish Swedish Turkish
Αρχική / Ανακοινώσεις/Προκηρύξεις / Περίληψη Διακήρυξης Μειοδοτικού Διαγωνισμού Σίτισης Μ.Ψ.Υ. Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.
A+ R A-
28 Νοε 2017

Περίληψη Διακήρυξης Μειοδοτικού Διαγωνισμού Σίτισης Μ.Ψ.Υ. Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31 & Π. ΚΥΡΙΛΛΟΥ - Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310 511.431, 511.207 - FAX: 2310 502.691

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. | ιστοσελίδα: www.epsyka.gr


Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Θεσσαλονίκη, 28-11-2017

Αρ.Πρωτ. Δ/ΕΞ.559

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για τη σίτιση των ατόμων με ψυχικά προβλήματα και συνοδές διαταραχές που διαμένουν στις μονάδες ψυχικής υγείας (Μ.Ψ.Υ) που λειτουργεί η Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.

Έχοντας υπόψη :

  1. Την απόφαση της διοίκησης της ΕΨΥΚΑ (Πρακτικό Νο 39/23-11-2017)
  2. Την νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Μ.Ψ.Υ., με φορείς ΝΠΙΔ
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 περί Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για την καθημερινή σίτιση ατόμων με ψυχικά προβλήματα και συνοδές διαταραχές που διαμένουν στις μονάδες ψυχικής υγείας που λειτουργεί η Ε.Ψ.Υ.Κ.Α. στους Ν.Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Δράμας και Κοζάνης, με ειδικό εδεσματολόγιο (menu) καθώς και κατά περίπτωση, ειδικό διαιτολόγιο (διαβητικού, νεφροπαθούς κλπ. αρρώστου) όταν αυτό απαιτείται, για δύο πλήρη γεύματα την ημέρα (μεσημέρι - βράδυ), κάθε μέρα, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

2. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Γιαννιτσών 31, Τ.Κ. 546 27 στη Θεσσαλονίκη (1ος όροφος, είσοδος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ).

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το Αναλυτικό Τεύχος της Διακήρυξης με τους εξής τρόπους:

α. Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Με μήνυμα στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , που θα αναφέρει τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος (επωνυμία, δ/νση, τηλ., fax, e-mail, ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου επί νομικών προσώπων) και θα ζητά την ηλεκτρονική αποστολή της προκήρυξης. Η ΕΨΥΚΑ δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την τυχόν μη έγκαιρη και σωστή ηλεκτρονική παράδοση του μηνύματος.

β. Με επιτόπια μετάβαση στην έδρα της ΕΨΥΚΑ, Γιαννιτσών 31 - Κτίριο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» (1ος όροφος), Θεσσαλονίκη, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 - 14:00.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέχρι και την 13-12-2017 και ώρα 13.00μ.μ, επί αποδείξει. Η ευθύνη της εμπρόθεσμης κατάθεσης της προσφοράς βαρύνει τον προσφέροντα. Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε απεστάλησαν, αλλά δεν έφτασαν έγκαιρα στην Ε.Ψ.Υ.Κ.Α, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να ανοιχτούν. Προσφορές που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τις οδηγίες και τα έντυπα που περιέχονται στο Αναλυτικό Τεύχος της Διακήρυξης απορρίπτονται.

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν αποκλειστικά Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του ν. 2716/1999.

5. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 14-12-2017 και ώρα 12.00μμ στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Γιαννιτσών 31, στη Θεσσαλονίκη (1ος όροφος είσοδος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ),  ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα στάδια αξιολόγησης περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της Διακήρυξης.

6. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΕΨΥΚΑ (www.epsyka.gr) καθ΄ όλη τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

7. Περίληψη της Διακήρυξης θα αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ΚΟΙΣΠΕ που εδρεύουν στις Περιφέρειες Ανατολικής, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και της πανελλήνιας ομοσπονδίας Κοι.Σ.Π.Ε. στις 28.11.2017.

 

Για την Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.

Με ειδική εντολή του

Νομίμου Εκπροσώπου

Βενύτης Αναστάσιος


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
  1. - Κοι.Σ.Π.Ε  Το.Ψ.Υ. Αν.Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής ΙΡΙΣ - Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
  2. - Κοι.Σ.Π.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης - Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
  3. - Κοι.Σ.Π.Ε Το.Ψ.Υ. Καβάλας  - Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
  4. - Κοι.Σ.Π.Ε Το.Ψ.Υ. Ημαθίας - Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
  5. - Ομοσπονδία Κοι.Σ.Π.Ε. με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη που δεν συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο. - Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ανακοινώσεις/Προκηρύξεις